ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Наказ про створення робочої групи по проведенню самооцінювання діяльності закладу освіти